Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Νεροφιδο Natrix natrix


Πρασινόσαυρα Lacerta viridisΤρανόσαυρα Lacerta trilineata ανηλικο ατομο


Τρανόσαυρα Lacerta trilineataΤρανόσαυρα Lacerta trilineataΚερκυραϊκή σαύρα Algyroides nigropunctatusΒαλκανόσαυρα Podarcis taurica


Σιλιβούτι ή Καστανόσαυρα Podarcis erhardii


Λιμνοφιδο Natrix tessellata


Ελληνική αγριόγατα (Felis sylvestris), νεαρο αρσενικο